โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม Cruise & Hotel Training School
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม สาขาพัทยา
Cruise & Hotel Training School (Pattaya Branch)

CHANGE YOUR LIFE PROJECT
โครงการอาชีพเปลี่ยนชีวิต
เรื่องงาน เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน รายได้ดี เที่ยวฟรี ทั่วโลก


      School Partner
FOOD & BEVERAGE COURSE
หลักสูตร อาหารและเครื่องดื่ม
(ภาคปกติ)


- การบริการอาหารในภัตตาคาร
- การบริการเครื่องดื่ม
- ศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม
- การบริการเครื่องดื่มไวน์และแอลกอฮอลล์
- ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการ

หลักสูตร วันจันทร์ - ศุกร์ ระยะเวลา 8 เดือน
เรียนภาคทฤษฎี - ปฏิบัติ ระยะเวลา 2 เดือน
ฝึกงานในสถานประกอบการจริง 6 เดือน
จบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศ ฯ วิชาชีพ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร เพียง 60,000 บาท
(รวมค่าที่พัก 2 เดือน , เครื่องแบบ , คู่มือ , Workshop)
Food & Beverage

Food & Beverage
Food & Beverage


© Copy right : www.c-hotschool.com
00039573